Pravidla zpracování osobních údajů

Za účelem využití služeb na serveru realmoravia.cz, dostupného z internetové adresy (URL) https://www.raa.cz (dále jen „Služba“), je společnost RAA s.r.o., IČ 25332465, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, jako provozovatel Služby (dále jen „Provozovatel”), oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt, a další data), které tito Uživatelé zadají prostřednictvím Služby. Provozovatel může zadané údaje ověřit prostřednictvím veřejných zdrojů (databází).

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, zejména oslovení realitních kanceláří anebo realitních makléřů Uživatelem se zájmem o jejich služby. Za tímto účelem budou osobní údaje Uživatele předány realitním kancelářím anebo realitním makléřům.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, v platném znění, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Centrála RAA

Adresa:

RAA s.r.o.
Rybná 716/24
110 00 Praha 1

Další kontakty:

  • info@raa.cz
  • www.raa.cz
  • +420 572 553 040